فروشگاه اینترنتی موبایل کاکتوس چرا ایجاد شد ؟

راستش رو بخواهید بعد از بررسی سایت های مختلف که در زمینه موبایل فعالیت داشتند به این نتیجه رسیدیم که اکثر فروشگاه های اینترنتی موبایل فروش صرفا وارد بازار رقابت شده اند و هیچ تمرکزی روی کیفیت و ارائه اطلاعات صحیح و کارآمد قبل از خرید به مشتری نیستند . بنابراین ما به فکر ایجاد فروشگاهی شدیم فارغ از هیچ گونه حاشیه ای و در جهت ارتقاء اطلاعات کاربران عزیز در زمینه موبایل و ایجاد محیطی امن برای ارسال نظرات و تجربیات خودشون از استفاده کاربری ، پیش از خرید .