آدرس پستی :

تقاطع عماریاسر با آیت الله طالقانی مجتمع تجاری الزهرا طبقه همکف اول پلاک ۸ موبایل کاکتوس

کد پستی :

۳۷۱۴۷۱۹۳۵۱

تلفن تماس :

۰۲۵-۳۷۷۰۲۶۲۶

ایمیل :

info@cactus-market.com